Piano

Njeno telo je sila zemljine teže, koja me stalno vuče ka njoj, da je dodirnem. 

Ta sila je nemerljiva i konzervativna(uvek ista kroz prostor i vreme).

Moji dodiri u tim trenucima nisu odraz pukog divljenja njenoj lepoti već su nešto uzvišenijeg karaktera. Želim, na taj nacin, da izazovem uragan emocija. Jer je moje emocije je mogu učiniti besmrtnom kroz moja dela.

Ekspedicija mojih ruku je tačna, odmerena, osećajna baš kao svaki takt u bluzu ili džezu. 
Bela dirka.

Crna dirka.

„piano e forte“ (ital. piano e forte – tiho i glasno).
A onda kreće magija.

Koncert za dvoje.

U tami.

Otvorenog srca i uma.

Dodiri postaju reči.

 

Dodiri govore o njenoj lepoti o tome da volim način na koji me gleda.

Pripijanje tela joj kazuje da želim da postane deo mene i da je večno nosim u sebi.

Prepleteni prsti o neraskidivosti duša.

Poljubac u vrat o požudi.

Šaka na ledjima o toploti moje ljubavi.
Bela.

Crna.
Zora…

#samozaludake

Advertisements

6 thoughts on “Piano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s